Selecteer een pagina

Mollen 

Mollen graven gangenstelsels om wormen en anderen soorten insecten te vinden. Goed teken want uw tuin heeft veel aanwezigheid van humusrijke grond waar planten en bloemen veel baad bij hebben! Terwijl de mol hierin graaft, kan het ervoor zorgen dat uw zorgvuldige aangelegde tuin volledig verwoest word. Mollen graven zowel ondiepe als diepe tunnels. De ondiepe tunnels zijn vooral zichtbaar in uw tuin en zullen er molrichels ontstaan. Tot 2005 was de mol een beschermde diersoort en mochten de beestjes niet bestreden worden. Mollen in de tuin zorgen voor  zoveel overlast, dat ze inmiddels wel bestreden mogen worden. Voor bestrijding van mollen worden meestal klemmen ingezet. Om zeker te zijn dat u de juiste methode kiest is het verstandig om contact met Frans op te nemen.

Muizen en ratten 

Muizen, ratten en andere knaagdieren kunnen ernstige schade aanrichten in uw huis of bedrijf. Ze knagen door electricitetsdraden en isolatie en verpakkingen. ze nestelen zich op zolders en in muren en dragen gevaarlijke ziektes over. Knaagdieren veroorzaken niet alleen overlast, maar vormen ook een ernstig gevaar voor de gezondheid als er niets aan wordt gedaan. Ratten- en muizenplagen worden erger naarmate de tijd vordert, dus het is aan te raden om direct actie te ondernemen. Frans heeft de kennis, kunde en middelen om een effectieve knaagdieren bestrijding uit te voeren. 

Overig 

Onder overig ongedierte kan men veel verstaan. Het zijn namelijk letterlijk dieren of insecten die om bepaalde redenen de tolerantiegrens van de mens overschrijden of dreigen te overschrijden, en hiermee voor zichzelf en de leef- woon/werkomgeving van de mens om uiteenlopende redenen een bedreiging vormen. 
Men kan namelijk last hebben van verschillende soorten dieren en/of insecten.
Een aantal van deze soorten zijn, vliegen, kakkerlakken, mieren, motten, maden, houtworm enz. enz.
Ook zijn er een aantal soorten ongedierte niet te verdelgen in verband met de wet-natuurbescherming denk hierbij aan Spinnen, bijen, hommels en bijvoorbeeld steenmarters of vleermuizen. Er kan hierbij gedacht worden aan wering of verjaging van deze dieren/insecten. 
Voor een deskundig advies Mail of bel BOBGO en zij kijken met u mee naar een passend alternatief voor uw ongedierte probleem.